Sinds 2020 bundelen de corporaties in de regio Gooi en Vechtstreek hun krachten om meer mensen passend te huisvesten en nog meer samen te werken op het gebied van wonen.. Deze samenwerking is vormgegeven met de oprichting van het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG). Al lang wordt er onderling goed samengewerkt, maar nu is hieraan ook een organisatievorm gekoppeld om de woningzoekenden en huurders beter te helpen.

Voorbeelden van samenwerkingen zijn gezamenlijk aanspreekpunt voor WoningNet, inzet wooncoaches, bestrijding van woonfraude, regionale afspraken, de woonagenda met de provincie, maar natuurlijk ook het delen van kennis en verdelen van werk. Op deze manier willen de corporaties effici├źnter samenwerken. ┬á

Het platform komt geregeld bijeen en wordt geleid onder voorzitterschap van Harro Zanting, directeur- bestuurder van Dudok Wonen. Ambities van het platform zijn verduurzaming, verbetering van leefbaarheid, betere afstemming met het sociaal domein van gemeenten en meer betaalbaar bouwen.

Neem contact met ons op voor een afspraak: contact@gooisecorporaties.nl

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday